Image
Text

RotevågsøyText


Naust og småbåthavn RotevågsøyVARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
DETALJREGULERINGSPLAN ROTEVASSØY, GNR 51/3 OG 12
I medhald av Pbl §12-3 og 8 varsles det med dette at det vert sett i gang arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for del av Gnr 51/3 og 12, Rotevassøy. I gjeldande kommuneplan er området avsett til " Andre typer bygninger og anlegg (naust/tekn.infr.)" framtidig og småbåthamn med krav om detaljreguleringsplan.


Intensjonen med planarbeidet er å leggja til rette for naust og småbåthamn samt tilhøyrande parkering.
Det er ikkje trong for konsekvensutgreiing. Plangrensa er vist på kartskisse. Berørte grunneigarar vert varsla ved brev. Forslagstillar er Magne Harkestad. Arealet er 8,9 daa. Info om planarbeidet kan sjåast på kommunen sine nettsider og på Dig Plan sin nettside under "k unngjeringar".


Eventuelle merknader til endringa må meldast skriftleg innan 29/12-2015 til utførande plankonsulent:
Dig Plan AS, Fardalen 38, 5378 Klokkarvik eller på email: oyvind@dig-plan.no. Tlf 56320126.
Image
Text

KONTAKT


Fardalen 38
5378 Klokkarvik

Tlf: 56 32 01 26 / 90070984
Email: oyvind@dig-plan.no

Org nr: 871 064 792

Image
Text

ÅPNINGSTIDER


Hverdager 08.00-15.30

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon