Image
Text

Dig Plan A/S er et planleggingsfirma som hjelper deg som er grunneier,  utbygger eller besitter av uregulert tomteland. Vi er rådgivende ingeniører og vår spesialitet er digitale planer etter  Sosi-Standard.

Image
Text

Referanser


Her finner du omtale av  prosjekter og  reguleringsoppdrag

Button
Image
Text

Kunngjøringer


Her finner du kunngjøring av oppstart av nye reguleringsplaner

Button
Image
Text

Planprosessen 


Her finner du et flytskjema som illustrerer prosessen en reguleringsplan skal igjennom fra start til godkjent plan

Button
Text

Vi tillbyr følgende tjenester:

Image
Text

Reguleringsplaner

Image
Text

Delingsplaner

Image
Text

Byggemelding

Image
Text

Prosjektering av veg,
vann og avløp

Image
Text

Prosjektering av eneboliger

Image
Text

Seksjonering

Text

KONTAKT


Fardalen 38
5378 Klokkarvik

Tlf: 56 32 01 26 / 90070984
Email: oyvind@dig-plan.no

Org nr: 871 064 792

Image
Text

ÅPNINGSTIDER


Hverdager 08.00-15.30

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon