Dig Plan A/S er et planleggingsfirma som hjelper deg som er grunneier,  utbygger eller besitter av uregulert tomteland. Vi er rådgivende ingeniører og vår spesialitet er digitale planer etter  Sosi-Standard.

Referanser

Her finner du omtale av  prosjekter og  reguleringsoppdrag

Les mer

Kunngjøringer

Her finner du kunngjøring av oppstart av nye reguleringsplaner

Les mer

Planprosessen 

Her finner du et flytskjema som illustrerer prosessen en reguleringsplan skal igjennom fra start til godkjent plan

Les mer

Vi tillbyr følgende tjenester:

Reguleringsplaner

Delingsplaner

Byggemelding

Prosjektering av veg, vann og avløp

Prosjektering av eneboliger

Seksjonering