Forretningsbygg Straumeparken

Straume sentrum

Vi har regulert plan for et nytt forretningsbygg i Smålonane på Straume, Sotra. Vi var også ansvarlig søker i byggesaken.