Boligtun Spjeld

Vi har utarbeidet reguleringsplan for et nytt boligtun med 12 enheter fordelt på tre firemannsboliger og to frittliggende boligtomter. I forlengelsen prosjektering av veg, vann og avløp.