Om Dig Plan A/S

Dig Plan A/S ble etablert i juni 1994 av Øyvind Johnsen som driver bedriften idag. Vi har lang erfaring i bransjen, 2 års teknisk utdannelse i husbyggteknikk, 2 års praktisk-pedagogisk utdannelse fra HIB, samt hele 45 års erfaring fra konsulentbransjen. Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 og 2 for prosjektering av bygg og veg, vann og avløp.

Vi har som mål å ligge i fremste rekke når det gjelder kvalitet på digitale planer ved å holde oss ajour med utviklingen av tekniske hjelpemidler og programvare, samt forskrifter og retningslinjer fra det offentlige.

Våre oppdragsgivere er grunneiere, utbyggingsfirmaer, entreprenører, eiendomsfirmaer og kommuner, og vi jobber stort sett lokalt på Vestlandet.