Delfelt S3A i regionsenteret Straume

I samarbeid med Norconsult AS har vi utarbeidet reguleringsplan for delområdet S3A på Straume i Fjell Kommune