Boligfelt Eie

Bjorøy Tomt AS gav oss i oppdrag å regulere et boligfelt på Eie, Bjorøy, med plass til 15 eneboligtomter. Reguleringsplanen ble godkjent i november 2009 . I forlengelsen av godkjent reguleringsplan fikk vi i oppdrag å prosjektere veg, vann og avløp til feltet.