Boligfelt Ebbesvikneset

Nytt boligfelt på Ebbesvik, ca. 1,5 km sør for Straume sentrum i Fjell Kommune. Planen omfatter til sammen ca. 110 boliger. Lunt og skjermet sørvestvendt boligfelt med sjøutsikt og marina