Panorama Hotell og Resort

Vi har vært ansvarlig søker ombygging og ansvarlig søker og prosjekterende for utvendig anlegg på Panorama Hotell og Resort i Sund på Sotra. I tillegg har vi omregulert en av eiendommene fra idustri til hotellformål og gjennomført omregulering i forbindelse med etablering av ny kulvert på fylkesvegen. Vi har utarbeidet byggeplan i forbindelse med bygging av ny kulvert.